За Бургас

Транспорт

Добре развита транспортна инфраструктура, свързва града с останалата част на света по въздух и море и с континенталната част чрез магистрали и железопътни линии. През град Бургас преминават основни артерии от републиканската и международната пътна мрежа - Транспортни коридори от международно значение и първокласни национални пътища. Бургас е определен като логистичен пункт на Общоевропейския транспортен коридор №8, чрез който се осъществява сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

 

 

Общата дължина на железопътните линии в общината е 192.4 км. Осигурени са 46 бр. индустриални коловози, които обезпечават връзките с Пристанище Бургас и най-голямата рафинерия на Балканите - „Лукойл Нефтохим“.

Пристанище Бургас е утвърдено като основно за трансевропейската транспортна мрежа, част от Общоевропейския транспортен коридор №8. и начало на ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия).

Пристанище Бургас реализира около 60 % от товарооборота в страната. Разполага с 4 800 кв. м. кейове, с 28 корабни места и капацитет да обработва кораби с товароподемност до 125000 DWT и максимално допустимо газене 15,5 м. Съществуващите пристанищни мощности дават възможност да се обработват всички видове насипни и генерални товари, контейнери и трейлери с високо ниво на сигурност. Международният пътнически терминал на Пристанище Бургас е с капацитет от 100 000 пасажери годишно и посреща едни от най-големите круизни лайнери на Royal Caribbean, Costa Cruises, Princess Cruises.

Летище Бургас е едно от най-големите летища в България. Специфичното му географско положение - на границата между Европа и Азия, допринася за неговото стратегическо значение за международните отношения в съвременния свят. Карго центърът е с капацитет да обслужва най-тежките типове самолети. Летището обслужва над 2.8 млн пътника годишно и работи с 148 авиокомпании, които изпълняват полети до 125 дестинации в 58 държави. Метеорологичните условия в региона благоприятстват отличната видимост през всички сезони, което позволява 24-часов работен капацитет през цялата година.

   

 

Градски транспорт

Бургас е първият български град, който въведе концепцията за Бърза автобусна линия, като част от проект Интегриран градски транспорт.

В рамките на този проект се обнови изцяло автобусния и тролейбусния парк, който обслужва линиите от общинската транспортна схема, изгради се мрежа от велосипедни алеи и се подобриха условия за пешеходно придвижване в града.

 

Брой автобусни линии 26
Брой тролейбусни линии 2
Дължина на градската автобусна мрежа 22 700 км
Дължина на междуградската автобусна мрежа 1 500 км
Дължина на тролейбусна мрежа 20 км
Брой автобуси 146 км
Брой тролейбуси 22 км
Брой автобусни и тролейбусни спирки 177 км
Брой пътници на ден 94 000

 

Велосипедни алеи

Велосипедните алеи представляват неделима част от интегрирания подход за промяна на модела на придвижване от използването на лични автомобили към екологично чисти превозни средства.

Бургас е първият български град, който предлага „rent-a- bike“ система, широко разпространена в развитите европейски страни. Тя разполага с 16 велостанции и 3 вело информационни центъра и предлага общо 120 велосипеда.

Към настоящия момент общата дължина на велоалеите е с дължина 60 км., обвързани с основните трасета на градската транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация между градското ядро и отделните квартали като възможност гражданите и гостите на града да се движат свободно и безопасно в града.

партньори