ИКТ Клъстер

Ние сме обединено "дигитално общество" с мисия да създадем ефикасна и сигурна екосистема, която спестява време и пари. Ние от ИКТ Клъстер Бургас Ви каним да споделите дигиталното приключение с нас.

30+
ИКТ компании
2000+
служители
4.5%
от БВП в България се формира от ИТ сектора
70k+
работна сила в България
ИКТ Клъстер - Бургас активно работи за насърчаване, подкрепа и развитие на сътрудничеството между всички бизнеси, училища и държавни институции в областта на информационните и комуникационните технологии, за създаване на благоприятни условия за тяхното развитие, повишаване на тяхната конкурентоспособност на национално и международно ниво. Нейни членове са двата университета, разположени в Бургас, Областна администрация Бургас, Община, една нестопанска организация, една правна фирма, едно чуждестранно юридическо лице и десет фирми, чиято основна дейност е информационните и комуникационните технологии.
България е предпочитана дестинация за международни компании, работещи в областта на високотехнологичната индустрия, не само високото ниво на технологична експертиза, но и поради ниската цена на разработването и доставката на комплексни услуги от софтуерни и аутсорсинг компании. Бургас се намира в югоизточна България. Той разполага със съвременна телекомуникационна мрежа и предлага услуги на най-ниските заплати в целия Европейски съюз. Пристанищният град с население от около 207 хил. Души. Жителите изглеждат особено привлекателни за фирмите, занимаващи се с информационни технологии.

Ръководство

Петко Георгиев

Мениджър

+359884353599

 

Linkedin

Уеб сайт

Решения

 • Аутсорсинг на управление на приложения
 • Приложение SP (ASP)
 • Приложения за консултации и персонализиране
 • Разработване на персонализирани приложения
 • Гейминг
 • Хардуерна поддръжка и инсталиране
 • Консултации в областта на информационните системи
 • Аутсорсинг на информационна система
 • ИТ практики и обучения
 • Служба за аутсорсинг на мрежи и настолни компютри
 • Мрежови консултации и интеграция
 • Софтуерна поддръжка и инсталиране
 • Системна интеграция
 • Селско стопанство, минно дело, нефт, газ
 • Автоматизация
 • Банкиране
 • Излъчване, медии
 • Бизнес услуга
 • Централно правителство
 • Строителни
 • Образование и наука
 • Игри / Начало
 • Здравни грижи
 • Индустрия
 • Застраховане
 • Местно правителство
 • Други
 • Други финанси
 • Търговия на дребно и едро
 • Производство в малък мащаб
 • Телекомуникационна
 • Транспорт
 • Полезност
 • Решения за бизнес процеси
 • Документ + Управление на съдържанието
 • ECommerce / Интернет решения
 • Управление на ресурсите на предприятието
 • Решения на Front Office
 • Решения за управление на знания
 • Услуги за локализация и глобализация
 • Услуги за управление на веригата за доставки
 • ИТ инфраструктурни решения
 • Предоставяне на инфраструктура за приложения
 • Информационна сигурност
 • Услуги за критични мисии и възстановяване
 • Решения за съхранение
 • Други услуги и вертикални пазарни решения
 • Уеб услуга
 • Безжична услуга

Услуги

Консултиране

Ние помагаме със знания и опит на ръководителите, които определят политиките в организациите, да направят информиран и успешен избор в областта на технологиите, услугите и Е-управлението. Като независима организация ИКТ Клъстер-Бургас също допринася за въвеждането на реалистични и високотехнологични решения, които да развиват бизнеса и обществото. Нашите консултанти са професионалисти, с които ще говорите на един език – този на успешните резултати и постигнатите цели.

Проучване

В допълнение на практическата консултантска дейност, в ИКТ Клъстер-Бургас сме въвлечени ефективно в анализи и проучвания, заедно с други академични и образователни институции. Процесът на проучване покрива всички въпроси на електронното управление (Е-governance), и особено в неговите нетехнически аспекти. Това включва важността на E-управлението за гражданското участие като инструмент на доброто управление, защита на данни, осигуряване на бърз и доверен достъп до държавни услуги, както и всички институционални предизвикателства.

Обучение

Обученията, които организираме са насочени към повишаването на знанията и на квалификацията на експертите в отделни бизнес и обществени сектори. Ние споделяме нашия практически опит, придобит не само в България, а по проекти, които сме реализирали в Швейцария и Германия. Информационните и комуникационни технологии могат да направят всеки бизнес успешен, ако бъдат приложени умно и със стратегически подход.

Нетуъркинг

ИКТ Клъстер-Бургас вижда своята роля като свързващо звено и мотиватор на широка мрежа от институции, развиващи Е-управлението. Наред с всички наши инициативи и усилия за свързване на заинтересованите страни, ние се ползваме с доверието и разполагаме с правилните контакти, за да решаваме предизвикателството по пътя на въвеждането на успешното Е-управление в България. Нашата професионална мрежа включва личности и организации с доказан опит и ноу-хау в посочената област.

Проектни партньорства

Силни със постигнатите успехи и изпълнение дейности, ние от ИКТ Клъстер-Бургас сме идеален партньор за участие във всеки етап от развитието на всеки проект – от концепция, през въвеждане на Е-управленски технологични решения – до оценка на резултатите от него. Нашето ноу-хау се допълва от идентичността ни като обществена и неправителствена организация, която успешно се развива в една от най-младите страни – европейски членове и има опит и преки наблюдения върху спечелване и финансиране на проекти, популяризиране и информиране на успешни инициативи, както и съвместна работа с държавни и местни власти и институции.

Информиране

Ние знаем, че и най-успешните проекти и дейности, могат да останат заключени в офисите и академичните зали, ако не бъдат популяризирани и ако изводите и препоръките от тях не достигнат до хората. Ние ще спомогнем за изграждането на активни и доверени информационни канали към вашите целеви публики, така че вашите усилия и вложени ресурси да бъдат оценени. С наша помощ, вие ще успеете да затвърдите своя професионален образ и имидж, както и да бъдете отлично разпознавани в обществото и бизнес средите.

Ето някои от основните цели на ИКТ клъстера Бургас
 • Създаване на информационен център за ИТ бизнес;
 • Развитие на сектора на ИТ аутсорсинг в Бургас;
 • Създаване на онлайн регистър на персонала на университета в Бургас
 • Работа за подобряване на условията за достъп и използване на информационни и комуникационни технологии в административния район на община Бургас
 • Провеждане на инициативи за разширяване на участието на Бургас в световните IT пазари;
 • Реализиране на проекти, свързани с насърчаването и реализацията на ползите от ИКТ в малките и средни предприятия в други сектори на икономиката;
 • Подкрепа за развитието и популяризирането на Бургаския човешки фонд в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
Други цели на ИКТ клъстера Бургас
 • Онлайн регистър на университетския персонал в Бургас;
 • Работа за подобряване на условията за достъп и използване на информационни и комуникационни технологии в административния район на община Бургас
 • Провеждане на инициативи за разширяване на участието на Бургас в световните IT пазари;
 • реализиране на проекти, свързани с насърчаването и реализацията на ползите от ИКТ в малките и средни предприятия в други сектори на икономиката;
 • Подкрепа за развитието и популяризирането на човешкия фонд в България в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);
 • Създаване на Unified Register Center (LRC) - професионална мрежа от работещи ИТ професионалисти, млади хора с ИТ умения, ИТ компании, заинтересовани да работят в Бургас - граждани на Бургас, живеещи другаде;
 • Изграждане на ИТ бизнес център в Бургас (офиси клас А);
 • Обмен на опит с ученици от други европейски държави;
 • Организиране на различни обучения / лекции / срещи, които помагат да се развиват не само технически, но и меки умения, нещо, което липсва на младежите;
 • Съдействие за увеличаване на съвместните инициативи и дейности на участниците в българското ИКТ общество;
 • Подпомагане на осигуряването на адекватно и модерно управление чрез популяризиране на връзки на обществеността с частния и публичния сектор;
 • Привличане и интегриране на университетите за постигане на цели;
 • Защита на интересите на местните компании в държавните и обществените поръчки;
 • Увеличаване на интереса на младите хора към информационните технологии;
 • Участие в национални и международни организации и асоциации със сходни цели;
 • Превръщането на Бургас в един от основните центрове за развитие на информационни и комуникационни технологии с национално и международно значение и мащаб;
 • Създаване на подходяща инфраструктура с подходящ брой квалифицирани служители, с цел привличане на големи компании за изграждане на структури и инвестиране в региона.
Средства за постигане на целите
 • Предоставя широк обмен на информация с всички участници в българското ИКТ общество;
 • Насърчава интензивна комуникация и усилия за сътрудничество между всички участници в българското ИКТ общество;
 • Стимулира развитието и иновациите;
 • Работи за развитието и популяризирането на човешкия фонд в България в областта на ИКТ и изгражда връзки между образователните и бизнес структури;
 • Работи в партньорство с централното и местното управление и с всички участници в българското ИКТ общество;
 • Работи с потенциални инвеститори и българи в чужбина;
 • Организира съвети, съвети, срещи, лекции, семинари и други форуми за обмен на идеи;
 • Насърчава тенденциите в развитието на информационните и комуникационните технологии.

партньори