Пространствени уебсайтове

Навигирани в три измерения, осигуряващи виртуална, разширена и смесена реалност.

 

1.

Уеб решения от следващо поколение

 
Уебсайтовете, каквито ги познаваме, ще се променят много скоро.
 

Дните на текст, изображения и основни взаимодействия в прозорец на 2D браузър ни послужиха добре, но виртуалната, разширена и смесена реалност се подобрява непрекъснато. Разработчиците и дизайнерите на уебсайтове трябва да мислят отвъд прозореца на браузъра и да се подготвят за едно пространствено/потапящо бъдеще.

2.

Пространствени уебсайтове

 

Те са една нова версия на онлайн света, която включва напреднали технологии за подобряване на ангажираността на потребителите и скъсяване на границата между физическата реалност на потребителя и дигиталната среда. С тези най-нова технология, ние имаме способността да трансформираме уебсайтовете от обикновена платформа за кликване и преглед в привлекателна и реалистична презентация, доказано примамваща и информираща. Вашият уебсайт ще оживее с интерактивни снимки, видеоклипове, карти уеб базирани виртуални разходки, във висока разделителна способност, 360° снимки, видео и/или 3D, многофункционални и пълни с възможности.

 
 
 

3.

За кои индустрии е подходящ


„Потапящата мрежа“, „пространствената мрежа“ и „уеб XR“ са термини за уебсайтове, навигирани в три измерения с помощта на конвенционален уеб браузър. Повечето Пространствени/потапящи уеб страници могат да бъдат достъпни дори чрез очила за виртуална реалност.
Потапящите технологии вероятно ще станат по-разпространени в широк спектър от индустрии, включително здравеопазване, търговия на дребно, архитектура, дизайн, туризъм и недвижими имоти.

портфолио

 

VR Nessebar - историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност

 
Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, МИРГ Несебър-Месемврия и "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство.

партньори