За Бургас

Демографски профил на България

 

 

Население: 7 282 041

  • 61.8% от населението е в трудоспособна възраст
  • Около 60% от население в трудоспособна възраст ( 25-64) говорят най-малко един чужд език
  • Приблизително 80% от населението в активна възраст има средно или висше образование
  • Около две трети от студентите в страната учат английски или немски език
  • България е силно урбанизирана страна като над 5 милиона от жителите живеят в градовете

Населението на Община Бургас през 2015 година е около 219 982 души. Това прави Община Бургас като четвъртата по големина община в България. Около 93 % населението на общината е съсредоточено в град Бургас.

Население: 219 982 души

  • Естествен прираст - 1%

Население в трудоспособна възраст за 2015 година е 128 459 души, от които:

  • Мъже от 18 до 62 години - 65 043
  • Жени от 18 до 59 години - 63 416

партньори