За Бургас

Икономика

Бургас е важен промишлен, търговски, транспортен и туристически център. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия, корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост.

 

 

На територията на Община Бургас са регистрирани 16 083 фирми, които са разпределени основно в търговията, туризма, строителството, транспорта и индустрията. Икономиката има разнообразен характер, което прави общината икономически лидер и важен център, за развитието на областта. Безработица е 4,2%, което е с 5% по-ниска от средната за страната- 9.2%.

 • 51% - търговия
 • 23% - услуги
 • 13,5% - производство
 • 8% - транспорт
 • 4,5% - други

Отскоро Община Бургас осигури бърз и удобен интернет достъп, който осигурява полезна информация, която е необходима за започване на бизнес в Бургас.

Предлаганата информация е разделена в следните категории:

 • Основни икономически дейности
 • Видове предприятия
 • Регистрация, управление и финансиране на предприятие
 • Електронен портал за административни услуги
 • Регистър на обществените поръчки
 • Концесионен регистър
 • Възможности за евроинтеграция
 • Сигурност
 • Сигурност

партньори