За Бургас

Пазар на труда

Брой граждани в трудоспособна възраст - 2016:

 • Мъже - 65 844
 • Жени - 63 946
 • Заети - 124 729

 

 

 

 

Образование:

 • 59 образователни институции, от които 11 професионални гимназии
 • 12 001 ученици, от които 5 080 в професионалните средни училища
 • 3 144 завършили средно образование, от които 1 152 завършили професионални гимназии
 • 2 067 завършили висше образование

 

 

Бургас се гордее със системата на средните училища за чуждоезиково обучение, където след една година на интензивно изучаване на чужд език студентите преминават към изучаване на основни предмети на съответния чужд език.

Има 6 чужди езикови гимназии - немски, английски, руски, френски, италиански и испански. 90% от завършилите Немско езиково училище получават Schprachdiplom (Сертификат за владеене на немски език).

98% от записаните в средните училища в Бургас учат чужд език, 73% учат най-малко два чужди езика.

 

 • 8 819 ученици в езикови школи и професионални гимназии
 • 11890 студенти / годишно
 • 1879 завършили висше образование за 2015 г.
 • 2 089 студенти учат 1 чужд език
 • 1 672 студенти изучават 2 чужди езика

партньори