Новини

ИКТ Клъстер Бургас присъства на платформа на Европейската комисия в подкрепа на иновациите CMISA


Съвместното картографиране на участниците, подкрепящи иновациите – CMISA е онлайн център на Европейската комисия, който събира и публикува информация за участниците в подкрепа на иновациите и предоставя лесно достъпна, подходяща и изчерпателна информация за участниците и инструментите в подкрепа на иновациите в цяла Европа.


прочети повече
ИКТ Клъстер Бургас  присъства на платформа на Европейската комисия в подкрепа на иновациите CMISA

партньори