За Бургас

Инфраструктура

Отскоро Община Бургас осигури бърз и удобен интернет достъп, който осигурява полезна информация,която е необходима за започване на бизнес в Бургас.

 

 

Предлаганата информация е разделена в следните категории:

 • Основни икономически дейности
 • Видове предприятия
 • Регистрация, управление и финансиране на предприятие
 • Електронен портал за административни услуги
 • Регистър на обществените поръчки
 • Концесионен регистър
 • Възможности за евроинтеграция
 • Сигурност
 • Местни такси и др.

 

Защо България?

Стабилна политическа среда

 • член на НАТО
 • член на ЕС
 • макроикономическа и финансова стабилност
 • реален ръст на БВП - 3.0% (2015)
 • инфлация, годишно изменение - -0.9% (2015)
 • ниво на безработица - 10.0% (2015)
 • без валутен риск, фиксиран курс на BGN към EUR
 • бюджетен излишък - -3.7% (2014)
 • брутен държавен дълг - 27.0% (2014)
 • Най-благоприятни данъци в ЕС

 

Работна ръка

 • високо квалифицирана, многоезична работна ръка
 • най-конкурентни нива на работна заплата в Европа
 • 45 000 български студенти в Европа
 • най-ниски оперативни разходи в Европа

 

Стратегическа географска позиция като мост между Европа и Азия и директен достъп до ключови пазари:

 • Европейски съюз
 • Организация на независимите държави (CIS)
 • Турция
 • Близкия Изток
 • Северна Африка

 

Защо Бургас?
 • Благоприятно геостратегическо положение - логистична и търговска инфраструктура - пристанище, летище, железопътен транспорт, безмитна зона.
 • Добре развита транспортна инфраструктура и трансевропейски коридори.
 • Пристанищен град, със собствено международно летище
 • Наличие на добре развити енергийни, електроразпределителни и комуникационни мрежи.
 • Добре развита мрежа от здравни, образователни и социални институции.
 • Над 110 неправителствени организации и структури на гражданското общество, които взаимодействат активно с местната власт и институциите.
 • Наличие на защитени територии, биоразнообразие и културно наследство - предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм.
 • Успешно прилагане на стратегии, политики и програми за постигане на високи темпове на икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността, икономическо и социално сближаване с другите райони на Европейския съюз.

партньори