Ние сме дигиталната
екосистема на Бургас

ИКТ Клъстер Бургас е водеща организация с нестопанска цел, представляваща технологичния сектор в град Бургас и Югоизточна България. Ние от Клъстер Бургас Ви каним да споделите дигиталното приключение с нас.

 

за нас

Основан през 2016г., ИКТ Клъстер Бургас сме един от най-утвърдените и най-бързоразвиващи се технологични клъстери в България. В момента ние представляваме над 30 компании от технологичния сектор в Бургас.
Седалището ни се намира в комплекс Central Park Бургас, където разполагаме със споделено работно пространство, което е на разположение за всички наши членове.

проекти

 

ICT Greening Up Initiative

 
Основната цел на проекта е да ускори прехода на малките и средни предприятия (МСП) и стартиращи фирми от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), установени в област Бургас, към устойчив и климатично неутрален бизнес модел, нулево замърсяване и прилагане на принципите на кръговата икономика.
 

VR Nessebar - историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност

 
Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, МИРГ Несебър-Месемврия и "КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС" и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство.
 

StartupHub - осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество

 
Стимулиране на предприемаческата инициатива на територията на Югоизточен район за планиране /области Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора/, чрез предоставяне на цялостна подкрепа на безработни и заети лица, за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Проектът е в синхрон с цялостната подкрепа на ОП РЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост, чрез самонаемане и подготовка на крайни получатели на финансови инструменти по линия на оперативната програма.
 

VR Burgas - виртуалния начин да се докоснеш до Бургас

 
Очарователен, романтичен, магнетичен, живописен, артистичен – това е Бургас. Свенлив за непознатите и щедър към всички, усетили емоционалния ритъм на морето.
 

Бургаските Viber Стикери

 
12 невероятни Viber стикера реализирани от клъстърен екип от млади дизайнери, програмисти, аниматори, фотографи, хора, които обичат града си. Обедини ги инициативата на Община Бургас и общинско дружество "Иновационни системи - Бургас" ЕООД за реализиране на нови проекти, чрез които да се разкаже за Бургас по атрактивен и забавен начин.

партньори