Зелената трансформация на ИКТ сектора в България започва от Бургас

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Зелената трансформация на ИКТ сектора в България започва от Бургас

Секторът на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) ще започне своята зелена трансформация в България от област Бургас. Местният бизнес ще учи за предизвикателствата и възможностите в рамките на проект, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма  „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

 

Доказаният експертен екип на ИКТ Клъстер Бургас ще изпълнява дейностите по амбициозния проект ICT Greening Up Initiative  в партньорство със „Сдружение ПроспектиМ“ и с активното участие на с ICT-Norway.Те са независима и авторитетна организация, включваща компании в сектора на цифровите технологии. До момента са работили в сътрудничество предимно с TechSverige в Швеция и IT-Branchen в Дания.

 

„Сдружение ПроспектиМ“ е организация с опитен и мотивиран екип, който работи за постигане на зелен и син растеж и прилагане на политиките за неутралност по отношение на климата.

 

Защо проектът е важен и амбициозен?

Според Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), ИКТ секторът има потенциала да позволи 20% намаление на глобалните емисии на CO2 до 2030 г. Цифровите технологии са от решаващо значение за това ЕС да стане климатично неутрален до 2050 г. – целта, поставена в Европейския зелен пакт.

 

Според статистиката (Евростат) за последните десет години количеството генерирани електронни отпадъци в България се е увеличило два пъти. 

 

В същото време само малка част от електронните отпадъци са правилно рециклирани, а принципите на кръговата икономика не са добре познати и въведени в практиката.

 

 

Как ICT Greening Up Initiative ще бъде в подкрепа на местния ИКТ бизнес?

Проектът залага на концепцията за създаване на регионална поддържаща екосистема, която ще улесни устойчивата трансформация на малките и средни предприятия (МПС) от ИКТ сектора, установени в област Бургас.

 

Инициативата предлага въвеждане на иновативни, както на териториално, така и на секторно ниво, концепции, а това би могло да превърне предизвикателствата във възможности за ИКТ компаниите. Инициативата за „позеленяване“ се стреми към устойчиво развитие, съчетано с процеса на дигитализация.

 

Проектът ще ускори създаването и ще подпомогне новото поколение ИКТ компании и предприемачи, които са „родени зелени“, и също ще подкрепят прехода от традиционните към по-устойчиви бизнес модели.

 

 

Как с ICT Greening Up Initiative секторът ще стане по-конкурентен?

Има нужда от повишаване на осведомеността, знанията и технологичните умения, за да се подобри трансферът на добри иновативни практики в подкрепа на сектора.

 

Сред основните предизвикателства пред местния ИКТ сектор е преодоляването на идентифицираните предизвикателства пред устойчивостта на бизнесите. С подобряване на тяхната енергийна ефективност, както и чрез въвеждане на принципите на кръговата икономика, МСП и стартиращите фирми ще намалят себестойността на продукцията/услугите. Освен това в дългосрочен план компаниите ще станат по-екологични по отношение на своите продукти и услуги. Така проектът ще подпомогне конкурентоспособността на сектора и неговия потенциал за иновации и разширяване.

 

Инициативата ще предостави на местния бизнес подкрепа, обучение и изграждане на компетентности по теми като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и ресурсна и енергийна ефективност. 

 

ICT Greening Up Initiative улеснява работата в мрежа и се основава на потенциала на компаниите да правят иновации и да стават по-конкурентоспособни.

 

Добавената стойност на проекта са установените добри работни взаимоотношения между български и норвежки компании, институции и общности.

партньори