Конференция: Клъстерите за дигитално и
зелено развитие на регионите

13 Септември 2023, 10:00 - 17:30 ч.

Конферентна зала, х-л България, Бургас

За събитието

Представители на Правителството на Р България, местните власти, експерти, учени, общественици и бизнес вече потвърдиха своето участие в международния форум „Клъстерите за дигитално и зелено развитие на регионите“, който ще се състои в Бургас на 13 септември т.г.

Събитието е в рамките на проекта ICT Greening Up Initiative, финансиран по Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“. Инициативата се управлява от ИКТ Клъстер-Бургас, в партньорство със сдружение ПроспектиМ и с активното участие на ICT-Norway.

Форумът е част от програмата на Clusters Meet Regions Бургас, където Община Бургас е институционален партньор.

 
Програма

10:00 – 10:30

Регистрация на участниците

10:30 – 11:15

Официално откриване

Модератор: Петко Георгиев, ИКТ Клъстер – Бургас

11:15 – 12:00

Основни изказвания

Зелена трансформация на ИКТ сектора

12:00 -13:00

Дискусионен панел "ИКТ компаниите по пътя към климатична неутралност и енергийна ефективност - фактори за успех"

Модератор: Инж. Димитър Стоянов, член на УС Национален Комитет на България в Световния енергиен съвет

Дискусия

13:00 - 14:00

Обяд

14:00 – 14:45

Дискусионен панел "ИКТ компании в преход към кръгова икономика - да ускорим процеса"

Модератор: Ивелина Василева, член на борда на Мисията към Европейската комисия за опазване на океана, моретата и водите

Дискусия

14:45 – 15:30

Дискусионен панел "Ускорители на зелената трансформация на ИКТ сектора"

Модератор: Атанаска Николова, член на УС на Сдружение „ПроспектиМ“

Дискусия

15:30 – 16:00

Кафе пауза

16:00 – 17:30

Споделяне на опит и добри практики

WHAT’S UP IN GREEN IT

  • B2B meetings
  • Изложение (арт - инсталации на студенти от НХА / ИКТ фирми / финансиращи програми)

20:00

🥳 Седми рожден ден на ИКТ Клъстер - Бургас

 
Локация
 
Регистрация

Моля, потвърдете своето присъствие, като попълните регистрационната форма.

Присъствието става само след предварителна регистрация!

Атанаска Николова

Член на УС на Сдружение „ПроспектиМ“

Атанаска Николова е лично ангажирана с темата за зелената трансформация на обществото и осъществяване на справедлив преход към нисковъглеродна, ресурсоефективна икономика.

Като заместник-министър на околната среда водите в две редовни правителства и служебен кабинет, ръководи ресори „Политики по изменение на климата“, „Координация по въпросите с ЕС и международно сътрудничество“, „Политики по околна среда и координация на контролната дейност“, „Качество на атмосферния въздух“ и „Опазване на биологичното разнообразие и мрежата Натура 2000. Ръководител е на националните делегации в Комисията за опазване на Черно море от замърсяване, Комисията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав, и в заседанията на Съвета на Европейския съюз във формат Околна среда. През 2017-2018 отговаря за подготовката и провеждането на първото председателство на Р България на Европейския съюз в сектор Околна среда.

Атанаска Николова има опит и в местното самоуправление. Като заместник-кмет на община Бургас с ресори „Европейски политики и програми“ и „Околна среда“ си поставя за цел подобряване на качеството на живот на гражданите и превръщането на Бургас в модел за зелен, умен и устойчив град.

Общественик и активен участник в граждански инициативи, както и неправителствени организации, г-жа Атанаска Николова ръководи международни проекта в сферата на опазване на околната среда и устойчиво местно развитие, включително големи инфраструктурни проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Съ-учредител и член е на УС на сдружения ПроспектиМ.

Понастоящем работи за Икономическия и социален съвет на Р България.

Петко Георгиев

Председател на ИКТ Клъстер - Бургас

Петко Георгиев е иновативен предприемач в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). С десетгодишен опит в индустрията, Петко е основател и председател на ИКТ Клъстер – Бургас и Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб - DIGIHUB. Работата му е от ключово значение за формирането на технологичната сцена в Бургас и създаването на динамична, иновативна среда за бизнеса и стартиращите компании.

Под ръководството на Петко, ИКТ Клъстерът е постигнал редица успешни инициативи, включително безплатно обучение за начинаещи IT таланти и студенти, привличане на големи компании към града и създаване на жизнен бизнес и стартъп екосистема.

В момента Петко ръководи Инициативата за зелени ИКТ (ICT Greening Up), амбициозен проект, насочен към ускоряването на прехода на МСП и стартъпи в ИКТ сектора към устойчив, климатично неутрален и без замърсяване начин на работа. Тази инициатива е насочена към увеличаване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на компаниите в региона на Бургас.

Александър Милев

Изпълнителен Директор на Proxiad SEE

Александър Милев e изпълнителен директор на Proxiad за югоизточна Европа (SEE). Той е професионалист с над 18 години опит в изнесените IT услуги и бизнес процеси, управлява големи международни екипи и работи с водещи глобални организации в различни сектори. Поема ръководството на компанията в края на 2018 г. и за последните 4 години управлява редица нови процеси и трансформации.

Като част от стратегията за позициониране на компанията в югоизточна Европа разширява портфолиото от услуги, разработва и позиционира нови софтуерни продукти, увеличава мащаба на операциите в България и открива нов офис в Северна Македония.

Ренета Колева

Зам. - министър на Министерството на околната среда и водите

Ренета Колева е родена на 7 септември. Завършила е „Право“ в Нов български университет. В продължение на 11 г. работи в системата на Министерството на околната среда и водите, като от 2012 г. заема различни постове - юрисконсулт, директор на дирекция "Административното правно и финансово обслужване" в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, а от 2014 г. е изпълнителен директор на Предприятието.

Участвала е в разработването и актуализацията на редица нормативни актове в сферата на околната среда, в т.ч. Национални програми и стратегии в сектор управление на водите, управление на отпадъците, подобряване качеството на атмосферния въздух и др.. През годините е участвала в редица национални съвети, като е била и ръководител на екип за управление и изпълнение на проекти финансирани със средства от Оперативна програма околна среда и Българо - Швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социални неравенства в рамките на разширения Европейски съюз, финансиран от Конфедерация Швейцария.

Тя е заемала длъжността заместник-министър в МОСВ, в периодите август 2022 г. – юни 2023 г., май 2021 г - декември 2021 г, както и от февруари 2017 до май 2017 г.

Работила е и като юрисконсулт в частния сектор.

Наталия Митева

Зам.-министър на образованието и науката

Наталия Митева притежава богат международен опит в образованието. Работила е като мениджър "Стратегически програми за образованието" в Гугъл, където работи с държави от Европа, Близкия изток и Африка. Преди това близо 10 г. е програмен директор „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“, където управлява значително портфолио от инвестиции, насочени към повишаване качеството на преподаване, иновации, предприемачество, технологии и STEM умения. Член на комисията за иновации към Министерство на образованието и науката от самото й създаване. Работила е активно с Колумбийския университет и педагогическия колеж Банк Стрийт в Ню Йорк в сферата на педагогически практики и ефективните технологии за преподаване. Представител за България на финландската организация за образователни иновации HundrEd.

Завършила е магистратура по публични политки в Мерилендския университет в САЩ и бакалавър по международни отношения от Колумбийския колеж в САЩ. Специализирала е оценка на въздействието към Световната банка и университета Карлтън в Канада, както и инвестиране за социален ефект в Оксфордския университет.

Фредрик Сиверсен

Директор Стратегия и Корпоративно развитие в IKT Norge

IKT-Norge е водещата бизнес организация в Норвегия за цифрови компании. Frederik jobs включва тесен контакт с членовете и ключовите партньори на IKT Norge, както и с политически институции, компании, мрежи и технологични среди, които са в пресечната точка на цифровизацията и развитието на бизнеса. Позицията отговаря за развитието на работата на IKT Norge по отношение на устойчивостта и технологиите. Да улесни нарастването на членството във всички области на ИКТ индустрията.

Основни области на отговорност:

  • Лобира от името на ИКТ индустрията
  • Ръководител на контактите с Innovation Norway и Норвежкия изследователски съвет (орган за публично финансиране на иновации), Министерство на здравеопазването, Дирекция по здравеопазване, Министерство на търговията, Министерство на енергетиката и Дирекция по енергетика
  • Ръководител на инициативата за електронно здравеопазване на IKT Norge
  • Подпомагане на компаниите да се отличат в посрещането на изискванията на пазара, собствениците, финансовата среда и обществените финансиращи органи
  • Ръководител на стартъпи и предприемачество

 

Проф. Христо Бозов

Ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Проф. д-р Христо Бозов е ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас и управител на Общински онкологичен център – Бургас. Преди да бъде избран за ректор ръководи като декан Факултета по Обществено здраве и здравни грижи, а в последствие и на новосформирания Медицински факултет.

В продължение на 5 години проф. д-р Христо Бозов е зам.-кмет по здравеопазване и социални дейности на Община Варна.

Ректорът на Бургаския университет е председател на Българското научно дружество по обществено здраве.

Доц. Никола Тодоров

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Доц. д-р Никола Стоянов Тодоров е преподавател в катедра "Екология и опазване на околната среда" и ръководител на лаборатория по „Екология, технологии и иновации“ към Научноизследователския институт на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас.

Професионалните интереси на доц. Тодоров са свързани с екологичен мониторинг, рециклиране на опаковки за храни и напитки от ПЕТ (РЕТ), шумово замърсяване и замърсяване на въздуха с финни прахови частици.

Ивайло Славов

Предприемач, изпълнителен директор на Finance Partner и председател на Easy Consult

Ивайло Славов е сериен предприемач и корпоративен изпълнителен директор, специализиран както в развитието на стартиращи, така и в утвърдени организации. Той има повече от 30 години международен опит в областта на информационните технологии, финансовите услуги, ИТ аутсорсинга, аутсорсинга на бизнес процеси и човешките ресурси.

В позицията си на председател и стъпвайки върху силния си опит в дигиталния бизнес и човешките ресурси, Ивайло Славов съветва Easy Consult, за да осигури устойчив успех по пътя към превръщането му във водещ доставчик на гъвкави решения за работната сила на всички основни пазари на компанията. Като главен изпълнителен директор и основател на Finance Partner, Ивайло ръководи консултантска и инвестиционна компания с фокус върху иновациите в зелената и възобновяема енергия и управлението на работната сила.

Преди това Ивайло основава BULPROS (предшественик на DIGITALL) и под негово ръководство компанията се превръща в една от най-големите в българския IT сектор и сред най-бързо развиващите се технологични компании в престижни класации като докладите на Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe“ и „Technology Fast 500TM EMEA“, както и според Inc. 5000 Europe, Financial Times 1000 Europe и др. Преди BULPROS Ивайло прекарва 20+ години на различни мениджърски позиции в Microsoft, Adecco, SEB, Unisys, Comparex (PC Ware) в Европа, Близкия изток и Африка.

За своите предприемачески успехи и значителен принос за развитието на ИТ сектора Ивайло е носител на множество награди, сред които две награди на публиката и три номинации за Топ 10 на мениджърите на България в конкурса „Мениджър на годината“, организиран от списание „Мениджър“. и консултантската компания Deloitte. През 2021 г. той спечели специалната награда People's Choice Award на наградите DNA of Success на Forbes.

Освен това Ивайло е член на управителни съвети на няколко бизнес организации и асоциации като AHK Германо-българска индустриално-търговска камара, както и член на Настоятелството на Бургаския свободен университет и член на УС на Професионалната гимназия. за компютърно програмиране и иновации в град Бургас. Ивайло Славов е един от основателите и е бил член на борда на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST). Преди AHK той също е бил член на Борда на директорите на AmCham и съпредседател на Комитета по цифрова икономика на AmCham.

Силвия Бакърджиева

Консултант по прилагане на правото на ЕС по климат, околна среда

Силвия Бакърджиева е правен консултант с богати знания и опит, посветени на хармонизация и прилагане на правото на ЕС по климат, околна среда и безопасност на храни.

Към момента е международен правен експерт към проект “Зелен преход – прилагане на Директивата за индустриалните емисии в Сърбия 2021-2025”; Факултет по металургия и технологии, Университет Белград, Сърбия.

В продължение на 4 години Бакърджиева е била Аташе Околна среда и климат - Председателство на България на Съвета на ЕС и Постоянно представителство на България, Брюксел, Белгия.

Силвия Бакърджиева има богат опит и от работата си в редица институции като Европейската комисия, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието.

Ивелина Василева

Член на борда на Мисията към Европейската комисия за опазване на океана, моретата и водите

Ивелина Василева има повече от 15 годишен опит в публичната сфера. След 10 години в корпоративния бизнес, през 2007г. тя става заместник кмет на Бургас с ресор екология и европейски политики. След това, в периода 2009-2013г. тя е заместник министър на околната среда и водите и ръководител на националните делегации в Комисията за Опазване на Река Дунав и Комисията за опазване на Черно Море от замърсяване.

В периода 2014-2017г. Ивелина Василева е Министър на околната среда и водите във второто правителство на ГЕРБ. В това си качество тя отговаря за разработване и прилагане на националното законодателство за опазване на околната среда, политиките за изменение на климата, мониторинг и контрол, както и за и националните и донорски програми за финансиране на екологични проекти.

Ивелина Василева е избирана за народен представител от Бургаски многомандатен избирателен район в 42-то, 43-то, 44-то и 45-то Народно събрание. По време на мандата от 2017 до 2021г. тя е Председател на постоянната комисия по околната среда и водите и Заместник председател на постоянната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Понастоящем е Член на Борда на Мисията за опазване на океана, моретата и вътрешните води към Европейската Комисия.

Христо Ковачев

Изпълнителен директор в ORBIS Digital Services

Основател и управител на ORBIS Digital Services-една от най-големите ИТ компании в Бургас и региона, с постоянно нарастващ екип от над 60 професионалиста в сферата. Вече повече от 5 години компанията е фокусирана върху софтуерни разработки, дигитален маркетинг и аутсорсинг решения, като работи в тясно сътрудничество с партньори и клиенти от Германия, Австрия, САЩ и България.

ОRBIS Dev. Inc - интензивната IT програма, която предоставя шанс за развитие на млади таланти, които искат да започнат кариера в уебпрограмирането и софтуерните разработки.

Know-how градено с години, базиран на успешно развити бизнес стратегии в IT сектора, и не само.

Образование: Икономика в LMU в Мюнхен, бакалавърска и магистърска степен от УНСС.

Димитър Николов

Кмет на Община Бургас, член на УС на НСОРБ

Димитър Николов е кмет на Бургас от 2007г. През 2006г. е управител на "КБС" ООД – Бургас. В периода 1998-2006 г. е изпълнителен директор на "Победа" АД. Завършил е Висше икономическо – Икономически университет – Москва, има професионална диплома по мениджмънт и професионален сертификат по мениджмънт – Open University и НБУ Магистър по финансов мениджмънт - СА Свищов.

Проф. Сотир Сотиров

Зам.-ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас и член на УС на DIGIHUB

Проф. д-р Сотир Сотиров завършва Техническия университет в София, а след това става асистент по „Микропроцесори и компютри“ в техническия колеж в Бургас (който в последствие става част от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“). Той защитава дисертация в направление „Информатика“, а през 2016 става професор по „Системи с изкуствен интелект“. Научното развитие на проф. Сотиров включва две от най-актуалните теми в областта на изкуствения интелект – Невронни мрежи и Размити множества.

В областта на невронните мрежи проф. Сотиров има над 60 разработки свързани с моделирането на структурите и обучението на основните типове невронни мрежи. Голяма част от разработките му са свързани с интуиционистки размити множества, при които се отразява както степента на принадлежност и непринадлежност, така й степента на неопределеност към дадено състояние.

Ана Янчева

ОИЦ - Бургас

Ана Янчева има опит като координатор по европейски проекти в сферата на опазване на околната среда, предприемачество, институционално сътрудничество и водено от общностите местно развитие.

Участник и лектор в международни обучения и семинари.

Силвана Рици

Член на експертна група за суровини и материали към ЕС EIT “Raw materials” и експертна група към United nations Economic Commission for Europe Sustainable resource expert group

Силвана Рици притежава задълбочени познания в прилагането на европейското и българско законодателство в областта на кръговата икономика, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, излезлите от употреба превозни средства, отпадъците от батерии и акумулатори и разпоредбите за опасни отпадъци. Имам голям практически опит в работата с отпадъци от момента на генерирането им, охарактеризирането, мониторинга, събирането, предварителното третиране, рециклиране и оползотворяване на горепосочените отпадъци.

Член е на експертна група за суровини и материали към ЕС EIT “Raw materials” и експертна група към Обединените нации – United nations Economic Commission for Europe (UNECE) Sustainable resource expert group.

Има сериозен опит в провеждането на научноизследователски проекти в областта на отпадъците и критичните суровини, от момента на първоначалното проучване до въвеждането им в експлоатация.

Силвана Рици е мениджър развитие на дейности с отпадъци в Макметал холдинг.

Александра Каменска

Старши експерт, риск и съответствие в Telelink Business Services

Александра Каменска е Старши експерт риск и съответствие в Телелинк Бизнес Сървисис с 10 години опит като имплементатор и одитор на процеси и системи за управление съгласно международни стандарти, рамки и добри практики. През последните 5 години Александра отговаря за дизайна, имплементацията и постоянното подобряване на процеси, които да отговарят на най-високите стандарти в индустрията. Експертизата й е фокусирана в областта на информационната сигурност и защитата на лични данни, управление на качеството на IT услуги, непрекъсваемост на бизнеса, и противодействие на подкупите.

Ина Агафонова

Представител на DIGIHUB инструментите на мрежата EEN за ускоряване на зелената трансформация на ИКТ сектора

Ина Агафонова е изпълнителен директор на Фондация за Дигитализация и Интеграция на Нови Технологии (DINT). Тя е изпълнителен директор с опит в сферата на възобновяемите източници и околната среда. Професионалист по предприемачество с магистърска степен по Международни икономически отношения и втора магистърска степен по Екологични експертизи и контрол. Квалифицирана в преговори, бизнес и стратегическо планиране.

Инж. Димитър Стоянов

Член на УС Национален Комитет на България в Световния Енергиен Съвет

Член на УС на Индустриалният Клъстер за Електромобили.

Съветник по енергийни политики на министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев(2009 -2010)

Опит в енергийния сектор, иновационната екосистема, образование и управление на знанията.

Магистър по ядрена енергетика и индустриален мениджмънт Технически Университет София.

Ивелина Стратева

Директор дирекция „Икономика и стопански дейности“, Община Бургас

Ивелина Стратева е завършила Икономически университет - Варна със специалност „Икономика и управление на индустрията“. Има придобита магистърска степен по „Международен бизнес и мениджмънт“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов" в Свищов. Директор е на общинската дирекция „Икономика и стопански дейности ” от 2010 г. и Председател на училищното настоятелство на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации- Бургас.

партньори