Членове

Ние сме обединено "дигитално общество" с мисия да създадем ефикасна и сигурна екосистема, която спестява време и пари. Ние от ИКТ Клъстер Бургас Ви каним да споделите дигиталното приключение с нас.

 

30+
ИКТ компании
2000+
служители
4.5%
от БВП в България се формира от ИТ сектора
70k+
работна сила в България

Смарт Софтуер Системс ЕООД


Началото на „Smart Software Systems“ е поставено точно на 14-ти септември 2009 година, за да се превърне тя днес в най-проспериращата компания за медицински софтуер на българският пазар, разпознаваема с качеството на своите авторски продукти. Предмета на дейност е разработване на софтуерни системи за бизнеса, като основния интелектуален продукт е първата в страната цялостна платформа за менажиране на болници и медицински центрове – „JOYSTICK”. Тя обхваща всички процеси в дадено болнично заведение – медицински, финансови, бизнес, статистическа информация. През 2009г. екипът на фирмата се заема с разработване и адаптиране на интегрирана болнична информационна система за нуждите на голяма новосъздадена болница в гр. Бургас. Нужни са само петнадесет дни за пилотното въвеждане в действие на първоначалния вариант на системата. Следва непресттано подобряване и диверсификация на съпътстващите системата продукти и услуги, като по-голямата част от тях са изцяло иновации на екипа на фирмата и са уникални за България.е-регистър
Информация

Адрес: жк. “Славейков”, бл. 1Б, вх. 15, ет.1
Лице за контакт: Смаил Мустафа
Позиция: Управител
Телефон: +359889693962
Email: support@smart-ss.org
Уебсайт: https://smart-ss.org/

партньори