Членове

Ние сме обединено "дигитално общество" с мисия да създадем ефикасна и сигурна екосистема, която спестява време и пари. Ние от ИКТ Клъстер Бургас Ви каним да споделите дигиталното приключение с нас.

 

30+
ИКТ компании
2000+
служители
4.5%
от БВП в България се формира от ИТ сектора
70k+
работна сила в България

Сенстейт Технолоджис АД


Технологична продуктова компания, разработваща и внедряваща цялостни решения за умни градове, мониторинг на околната среда и оперативна ефективност за публичния и частен сектор в условията за преход към нулеви емисии и екологична стабилност.
Предлаганите от нас решения са базирани на модерни софтуерни технологии и хардуерни системи, които позволяват на бизнеса и публичния сектор да събират и управляват данни от сензорни системи за околната среда в реално време за целите на последващ анализ, прогнозиране, вземане на по-целесъобразни решения и измерване на ефективността от мерките за опазване на околната среда.

&nbps;

Нашата страст са дигиталните технологии, а нашата цел е постоянното усъвършенстване в области като обработка на данни, изкуствен интелект, скалируеми системи и облачни технологии. Това ни позволява да предлагаме ефективни и модерни решения за цифровата икономика и свързаните общества.

&nbps;

Мисията ни е да проектираме и изграждаме модерни интегрирани екологични решения, които дават възможност на гражданите и организациите да бъдат по-ефективни и устойчиви в света на дигитализацията на обществото и индустрията.

 е-регистър
Информация

Лице за контакт: Светослав Матеев
Телефон: +359 888 631 789
Email: s.mateev@senstate.com
Уебсайт: https://senstate.com/

партньори