Вижте Ръководството за устойчива трансформация в сектора на ИКТ със свободен достъп и полезна информация

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Вижте Ръководството за устойчива трансформация в сектора на ИКТ със свободен достъп и полезна информация

Ръководството за устойчива трансформация в сектора на ИКТ вече е напълно достъпен в сайта на ИКТ Клъстер Бургас.

Уникалният продукт се предоставя безвъзмездно за всички заинтересовани и е създаден в рамките на проекта ICT Greening Up Initiative. Инициативата се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма  „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

 

С проекта реално се постави началото на зелената трансформация на сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в област Бургас.

 

Екипът на ИКТ Клъстер Бургас изпълнява дейностите в партньорство със „Сдружение ПроспектиМ“ и с активното участие на ICT-Norway.

 

След поредица от събития екипът представя и Ръководството (GreeningUp Pathway). То е протегната ръка към ИКТ компаниите в Бургаска област и подкрепа по пътя им към зелената трансформация, помощник при прилагането на устойчиви практики и интегриране на зелени иновации в техните бизнес операции. Целта е компаниите да реализират този преход към кръгова неутрална по отношение на климата икономика, като повишат своята конкурентоспособност.

 

Структура на ръководсвото и как да го използвате

GreeningUp Pathway е структуриран в два основни раздела. Първият,  "Климатична неутралност и енергийна ефективност на  ИКТ сектора - да постигнем промяната", представя приложимите модели за намаляване на въглеродния отпечатък, стъпките за самостоятелно изчисление и докладване на емисиите на парникови газове, както и добри практики за постигане на въглеродна неутралност.

 

Вторият, "Кръгова икономика и устойчиво управление на отпадъците от ИКТ сектора", обхваща  темите свързани с идентифициране на възможностите за преминаване към кръгова икономика на ИКТ бизнеса, управление на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, както и предоставя модел за разработване на  вътрешни процедури по управление на отпадъците на ИКТ фирмите.

партньори