Обучение на тема: “Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци на ИКТ компаниите“

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Обучение на тема: “Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци на ИКТ компаниите“

Обучител:  Силвана Рици

 

Силвана Рици притежава задълбочени познания в прилагането на европейското и българско законодателство в областта на кръговата икономика, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, излезлите от употреба превозни средства, отпадъците от батерии и акумулатори и разпоредбите за опасни отпадъци. Имам голям практически опит в работата с отпадъци от момента на генерирането им, охарактеризирането, мониторинга, събирането, предварителното третиране, рециклиране и оползотворяване на горепосочените отпадъци.

 

Член е на експертна група за суровини и материали към ЕС EIT “Raw materials” и експертна група към Обединените нации – United nations Economic Commission for Europe (UNECE) Sustainable resource expert group. 

 

Има сериозен опит в провеждането на научноизследователски проекти в областта на отпадъците и критичните суровини, от момента на първоначалното проучване до въвеждането им в експлоатация.

 

Силвана Рици е мениджър развитие на дейности с отпадъци в Макметал холдинг.

 

Дата и начален час: 13 Октомври 2023 г., 09:30ч.

Локация: гр. Бургас, ул. Сердика 2, ет. 2, Конферентна зала, TRIA SPACE

 

ИКТ Клъстер-Бургас работи по проект „Инициатива за по-зелени ИКТ“ / ICT Greening Up Initiative, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

 

Проектът се изпълнява от бургаския Клъстер в партньорство със Сдружение ПроспектиМ“. Инициативата постави началото на зелената трансформация на сектора на информационните и комуникационни технологии в област Бургас.

 

Проектът предоставя на местния бизнес подкрепа, обучение и изграждане на компетентности по теми, като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и ресурсна и енергийна ефективност.

 

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в първия Уъркшоп към проекта.

 

 

* Регистрацията и участието не са свързани с такси.

* Всеки участник ще има възможност да участва в специално изготвената анкета свързана със зелената трансформация;

 

ПРОГРАМА 

Сесия 1: “ Практическа кръгова икономика – към зелена трансформация на ИКТ сектора"

9:00ч. - 9:30 ч. - Регистрация 

9:30ч. - 9:45ч. - Откриване и представяне на целите на обучението

9:45ч. - 10: 30ч. - Какво представлява кръговата икономика и какво е нейното значение за ИКТ бизнеса. 

10:30ч. - 10:45ч. - Кафе пауза

10:45ч. - 11:30ч. - Идентифициране на възможностите за преминаване към кръгова икономика на ИКТ бизнеса

11:30ч. - 12:00ч. - Успешни примери за внедряване на принципите за кръгова икономика в ИКТ сектора. 

12:00ч. - 12:15ч. - Въпроси и отговори 

12:15ч. - 12:30ч. - Заключителни бележки  

12:30ч. - 13:30ч. - Обяд

 

Сесия 2: “Управление на електронните отпадъци - прилагане на работещи решения от ИКТ компаниите”

13:30ч. - 14:15ч. -  Въведение в управлението на електронните отпадъци - предизвикателства и възможности за ИКТ сектора. 

14:15ч. - 15:00ч. - Най-добрите практики при управление на електронните отпадъци от ИКТ сектора. 

15:00ч. - 15:15ч. - Кафе пауза 

15:15ч. - 16:00ч. - Интерактивен уъркшоп - Разработване на  вътрешни процедури по управление на отпадъците на ИКТ фирмите. 

16:00ч. - 16:15ч. -  Въпроси и отговори 

16:15ч. - 16:30ч. - Заключителна бележки и представяне на планираните в рамките на Инициатива за по-зелени ИКТ - ICT Greening Up Initiative възможностите за последващо интерактивно самообучение 

партньори