ИКТ Клъстер Бургас - вписан в европейската платформа за клъстерна колаборация ECCP

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • ИКТ Клъстер Бургас - вписан в европейската платформа за клъстерна колаборация ECCP

Европейската платформа за клъстерна колаборация ECCP e европейски онлайн хъб за заинтересованите страни в европейските клъстери (малки и средни фирми, големи компании и други от екосистемата на клъстерите). Платформата функционира и като one-stop-shop за заинтересованите страни от трети държави, имащи за цел да установят партньорства с европейски партньори.

 

ИКТ Клъстер Бургас е единствената официално призната и регистрирана в европейската платформа клъстерна организация от югоизточен регион на България.

 

Присъствието на ИКТ Клъстер Бургас в платформата разкрива пред членовете на клъстера множество възможности за участия в различни европейски проекти, както и намиране на партньори по държави, региони, сектори или екосистеми.

https://clustercollaboration.eu/content/cluster-information-and-communication-technologies-burgas 

 

Финансиране

Платформата предоставя информация за най-новите възможности за финансиране и европейски търгове. https://clustercollaboration.eu/funding-and-tenders

 

Събития

В платформата членовете на клъстера имат информация за множество събития в Европа и по света, вариращи от уебинари и семинари до големи международни конференции. Специално внимание трябва да се отделя на мачмейкинг събитията на ECCP, където всеки от членовете може да се свърже директно с потенциални партньори и да установи ново сътрудничество. https://clustercollaboration.eu/event-calendar

 

Дигитални политики

В платформата ще откриете най-актуалната информация за цифровото направление на Европейската комисия, съответните новини, участници и инициативи, които оформят цифровото бъдеще на Европа. https://clustercollaboration.eu/in-focus/digital 

партньори