Бургаският бизнес натрупа нов опит в климатичната неутралност и енергийна ефективност на ИКТ компаниите

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Бургаският бизнес натрупа нов опит в климатичната неутралност и енергийна ефективност на ИКТ компаниите

Обучението под мотото "Климатична неутралност и енергийна ефективност на ИКТ компаниите" събра представители на местния бизнес и академичните среди в конферентната зала на TRIA SPACE в Бургас. 


Уъркшопът е в рамките на проекта „Инициатива за по-зелени ИКТ“ / ICT Greening Up Initiative, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.


Атрактивните лектори представиха новостите в секторите. Представителите на местните компании имаха възможност да споделят опита на инж. Димитър Стоянов, който е член на УС Национален Комитет на България в Световния Енергиен Съвет и Силвия Бакърджиева, която е правен консултант с богати знания и опит, посветени на хармонизация и прилагане на правото на ЕС по климат, околна среда и безопасност на храни.

 

 


Публиката имаше възможност да види и презентацията на управителя на „Иновационни системи-Бургас“ ЕООД инж. Даниела Алексиева. 


Проектът се изпълнява от ИКТ Клъстер-Бургас в партньорство със Сдружение ПроспектиМ“. Инициативата постави началото на зелената трансформация на сектора на информационните и комуникационни технологии в област Бургас. Предоставя на местния бизнес подкрепа, обучение и изграждане на компетентности по теми, като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и ресурсна и енергийна ефективност.
 

партньори