TBS Tech Talks и среща с ИТ екосистемата на Бургас

На събитието присъстваха представители на местната власт, университети, бизнес и неправителствени организации и взеха активно участие в дискусията за възможностите пред ИТ-ИКТ екосистемата.

 

През изминалата седмица в DAS Marina Burgas Hotel се проведе TBS Tech Talks - Dell Technologies Infrastructure Solutions и среща с ИКТ общността в Бургас. Срещата бе организирана от Телелинк Бизнес Сървисис с подкрепата на ICT Cluster Бургас и Dell Technologies. В DAS Marina Burgas компаниите организатори се запознаха по-отблизо с ИКТ общността в Бургас и обсъдиха различни възможности за създаване и разширяване на партньорства.

 

 

Венцислав Георгиев - Sales Engineer в Телелинк Бизнес Сървисис, с повече от 10 години опит в дизайна на инфраструктура, сигурност и свързаност на центрове за данни представи най-актуалните решения за съхранение на данни и дейта протекшън на Dell Technologies. В рамките на презентацията Венцислав засегна фундаментални теми като асинхронни репликации на данни, бекъп решения с дейта домейн и решения свързани с неструктурирани данни. Представените продукти на Dell Technologies решават проблеми при съхраняване на чувствителни данни в центровете за данни на клиентите, както и съхранението на тези данни в случай на загуба на същите причинена от различни непредвидени сутуации. Значително внимание беше отделено и на темата неструктурирани данни, тъй като тя е една от най-актуалните за бизнеса и академичните среди към днешна дата. Венцислав обясни и изложи предимствата на Powerscale ISILON като решение с висока добавена стойност за организациите, които търсят начини да извлекат повече от своите данни, независимо дали стимулират иновациите си, по-бързото излизане на пазара или създаването на диференциация. В днешният свят голяма част от данните са неструктурирани данни и този набор от данни нараства експоненциално – не само в центъра за данни, но и в периферията и в облака. Така представеното решение на Dell Technologies освобождава мисълта за дестинации на данните, а вместо това компаниите да се замислят за какво ще се използват данните, кой ще ги използва и как данните ще помогнат да решат техните бизнес нужди. Венцислав също така представи и серията PowerProtect DD, която позволява на организациите да защитават, управляват и възстановяват данни в мащаб в своите различни среди. Серията PowerProtect DD е следващото поколение устройства на Data Domain, които сега поставят високо летвата за защита на данните от крайните среди, през ядрото до облака. Минимизират риска от загуба на данни и използват стойността на защитените данни, като същевременно отговарят на все по-взискателните SLA и увеличава възвръщаемостта на инвестициите. Серията PowerProtect DD, осигурява до 38% по-бързи архиви и до 45% по-бързи възстановявания при по-високи нива на компресия.** като подобрено ниво на ефективност увеличава логическия капацитет с 30% на TB*.

 

Венцислав представи и  Virtual version DD, софтуерно дефинирано решение  за дейта център и в облака. DDVE е бърз и лесен за изтегляне, внедряване и конфигуриране - като може да бъде стартиран за минути. DDVE може да се внедри на всеки стандартен хардуер, конвергиран или хиперконвергиран и работи във VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, KVM, както и в облака с AWS, AWS GovCloud, VMware Cloud, Azure, Azure Government Cloud, Alibaba Cloud и Google Cloud и да бъде увеличаван до 256TB в облака и до 96TB on-prem. Капацитетът може лесно да се премества между виртуални системи и/или местоположения и може да се мащабира на стъпки от 1TB, което ви позволява да се увеличи капацитета според изискванията на бизнеса.

 

И не на последно място беше представен един от флагманите на Dell Technologies за съхранение на данни PowerStore – изцяло флаш решение. Революционният Dell EMC PowerStore постига нови нива на лекота на управление и гъвкавост, използвайки базирана на контейнери архитектура, усъвършенствани технологии за съхранение и интелигентна автоматизация. Базирана на Scale out архитектура и хардуерно ускорена редукция на данните PowerStore е проектиран да поддържа производителност в крак с растежа на данните на приложенията и системата.

 

PowerStore е единственият в индустрията създаден за целта масив с вграден VMware ESXi хипервизор и self-optimized архитектура с вградената machine learning функционалност. Той предоставя възможността да стартирате приложения, да стартирате и управлявате VM директно на дисковия масив като едновременно се предоставя и дисково пространство за останалите приложения работещи на други сървъри.  

 

 

Петко Георгиев - председател на Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб представи пред участниците Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса. Enterprise Europe Network (ЕЕN) е основният инструмент на Европейската комисия за провеждане на политиките й за подпомагане на малкия и среден бизнес в Европа и има за цел да повишава конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на интегрирани консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса. 

 

Мрежата EEN https://enterprise-europe-network.bg/za-een-bulgaria/  покрива цяла България с офиси в Бургас, Варна, Габрово, Благоевград, София, Русе, Стара Загора и Пловдив. За първи път и Бургас е точка от нея. Мрежата управлява най-голямата в Европа онлайн база данни за бизнес възможности. На тази страница в уебсайта на Digihub https://digihub.bg/bg/enterprise-europe-network/  можете да откриете бизнес или академични партньори за производство, разпространение, съвместно разработване и доставка на вашите продукти, идеи и услуги.

 

 

 

 

Радослав Ризов от Телелинк Бизнес Сървисис представи дългосрочната визия на ТБС, за участие в стратегически за Европейския съюз проекти, с висока иновативност, научноизследователска и развойна дейност.

Той обърна сериозно внимание на аудиторията, че през втория програмен период на европейските фондове България е кандидатствала и съответно усвоила значително по-малко средства от съседните ни държави, някои от които дори не са и членки на ЕС. 

Той представи още проекти на компанията в сферата на образованието и киберсигурността измежду които:

  • VELES EXCELLENCE HUB
  • EDIH ZAGORE
  • DYNAMO
  • ACTING

На срещата организациите взеха решение, че в рамките на третия програмен период на ЕФ 2021-2027 ще инициират повече съвместни проекти и консорциуми с местната екосистема на всички нива - МСП, НПО и индивидуални експерти. Всички бяха на мнение, че тази среща поставя основите на поредица от Tech Talks събития, които да се организират периодично в града.

 

 

След срещата участниците обмениха контакти и идеи за бъдещи съвместни проекти и партньорства в неформална обстановка на по чаша освежаващо питие на морския бряг.

партньори