При голям интерес премина първия уъркшоп по проекта „Инициатива за по-зелени ИКТ“

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • При голям интерес премина първия уъркшоп по проекта „Инициатива за по-зелени ИКТ“

При голям интерес премина първият уъркшоп по проекта „Инициатива за по-зелени ИКТ“ / ICT Greening Up Initiative, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

 

По време на събитието се проведе обучение на тема „Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци на ИКТ компаниите“ с лектор Силвана Рици. Тя има солидна експертиза в работата с отпадъци от момента на генерирането им, охарактеризирането, мониторинга, събирането, предварителното третиране, рециклиране и оползотворяване.  

 

 

Рици е член на експертна група за суровини и материали към ЕС EIT “Raw materials” и експертна група към Обединените нации – United nations Economic Commission for Europe (UNECE) Sustainable resource expert group. 

 

Събитието събра представители на компании в конферентната зала на  TRIA SPACE. 

 

Проектът се изпълнява от ИКТ Клъстер-Бургас в партньорство със Сдружение ПроспектиМ“. Инициативата постави началото на зелената трансформация на сектора на информационните и комуникационни технологии в област Бургас. Предоставя на местния бизнес подкрепа, обучение и изграждане на компетентности по теми, като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и ресурсна и енергийна ефективност.

партньори