ИКТ Клъстер Бургас стартира проект ICT Greening Up Initiative, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • ИКТ Клъстер Бургас стартира проект ICT Greening Up Initiative, финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021

ИКТ Клъстер Бургас стартира проект, който ще се изпълнява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма  „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

 

ICT Greening Up Initiative ще постави началото на зелената трансформация на сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в област Бургас.

 

Екипът на ИКТ Клъстер Бургас ще изпълнява дейностите в партньорство със „Сдружение ПроспектиМ“ и с активното участие на ICT-Norway.

 

Проектът залага на концепция за създаване на регионална поддържаща екосистема, която ще улесни устойчивата трансформация на малките и средни предприятия (МПС) от ИКТ сектора, установени в областта.

 

Инициативата ще ускори създаването и ще подпомогне новото поколение ИКТ компании и предприемачи, които са „родени зелени“, и също ще подкрепят прехода от традиционните към по-устойчиви бизнес модели.

 

С подобряване на енергийна ефективност на бизнесите, както и чрез въвеждане на принципите на кръговата икономика, МСП и стартиращите фирми ще намалят себестойността на продукцията/услугите. Освен това в дългосрочен план компаниите ще станат по-екологични по отношение на своите продукти и услуги. По този начин проектът ще подпомогне конкурентоспособността на сектора и неговия потенциал за иновации и разширяване.

 

Инициативата ICT Greening Up ще улесни работата в мрежа. В рамките на проекта ще бъдат организирани уебинари за повишаване на осведомеността сред МСП и стартиращите фирми за тяхното въздействие върху околната среда и потенциалните бизнес предимства от трансформацията. Уебинарите ще бъдат достъпни на специално създаден уебсайт на ICT Greening Up Initiative. Там ще бъде поместена и специализирана информация с фокус върху конкурентните предимства за ИКТ компаниите, които инвестират в трансформиране на тяхната работа и производство към устойчив режим. 

 

Инициативата ще предостави на местния бизнес подкрепа, обучение и изграждане на компетентности по теми като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и ресурсна и енергийна ефективност. 

 

Ще бъдат организирани интерактивни семинари и обучения за повишаване на знанията и капацитета на МСП и стартиращите фирми и ускоряване на процеса на озеленяване. Експерти – практици и изследователи, работещи в областта на кръговата икономика и климатичната неутралност ще бъдат лектори пред бургаската публика.

 

Финалното събитие на ICT Greening Up Initiative ще бъде международна конференция на високо равнище, в която ще се включат представители на ИКТ сектора от България и Норвегия, регионални и национални власти, университети и научни общности; представители на международни (ЕС) институции и организации. Събитието ще предостави трибуна за открити дискусии, B2B срещи, фирмите ще могат да получат информация за възможностите за наличното финансиране за зелени иновации, както и възможности за представяне на нови зелени ИКТ продукти, технологични новости и намиране на пазари.

 

Добавената стойност на проекта са установените добри работни взаимоотношения между български и норвежки компании, институции и общности.

партньори