Експерти и бизнес се включиха в уебинара „Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци на ИКТ компаниите“

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Експерти и бизнес се включиха в уебинара „Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци на ИКТ компаниите“

„Кръгова икономика и управление на електронните отпадъци на ИКТ компаниите“ е темата на третия уебинар, който се състоя в рамките на „Инициатива за по-зелени ИКТ“ / ICT Greening Up Initiative, финансирана от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“. Проектът се изпълнява от бургаския Клъстер в партньорство със Сдружение ПроспектиМ“.

 

Във видеото от събитието може да се запознаете с презентациите на Силвана Рици, която притежава задълбочени познания в прилагането на европейското и българско законодателство в областта на кръговата икономика, отпадъците от електрическо и електронно оборудване, излезлите от употреба превозни средства, отпадъците от батерии и акумулатори и разпоредбите за опасни отпадъци. Рици е член на експертна група за суровини и материали към ЕС EIT “Raw materials” и експертна група към Обединените нации – United nations Economic Commission for Europe (UNECE) Sustainable resource expert group.

 

В уебинара със собствен панел, под мотото „Кръгова икономика“, се включи и ректорът на Бургаски свободен университет проф. Милен Балтов. 

В рубриката за добри практики от бизнеса този път беше поканена Ива Джамбазова, която е Head of Human Experience Management в Digital Lights. Дамата има над 20 години HR и IT опит, като в Digital Lights е от самото създаване на компанията.

 

Традиционно модератор на онлайн събитието беше Атанаска Николова, която е съ-учредител и член е на УС на сдружение ПроспектиМ. 

 

„Инициатива за по-зелени ИКТ“ постави началото на зелената трансформация на сектора на информационните и комуникационни технологии в област Бургас. Проектът предоставя на местния бизнес подкрепа, обучение и изграждане на компетентности по теми, като устойчиви бизнес модели, зелени иновации, кръгова икономика и ресурсна и енергийна ефективност.

 

Целият запис на третия уебинар може да видите тук:

 

партньори