Новини

Предприемачите в Действие! представиха резултати от информационната си кампания в Bloomberg TV Bulgaria

 

Проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачеството в Югоизточен регион”, който търси, мотивира и обучава стартиращи предприемачи, привлече интереса на водещата бизнес телевизия в Бългапия – Bloomberg TV Bulgaria. По покана на водещата на обедния новинарски блок Живка Попатанасова, ръководителят на проекта Петко Георгиев и председател на ИКТ Клъстер – Бургас представи изводите и наблюденията си от предприемаческата общност на Югоизточна България.

 

Резултатите от първата дейност по проекта са впечатляващи – в последните 6 месеца бяха проведени срещи с над 300 бъдещи и настоящи предприемачи в над 10 града от областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, а през април стартират и обученията по предприемачество (Дейност 2), които включват всичко необходими като знания и практически умения за създаването на бизнес. Нещо повече – след обученията – Предприемачите в Действие! предоставят и менторска подкрепа за предприемачите, индивидуална работа по създаването на техния бизнес план, регистрация на бизнеса, както и първи стъпки (Дейност 3).

 

Ето какво сподели Петко Георгиев от срещите си с предприемачите ни през последните месеци:

 

 

По време на участието си в Bloomberg TV Bulgaria Петко Георгиев сподели и впечатления от участието си като съпредседател на Федерация на клъстерите за цифрово бъдеще на България в провеждащата се по същото време Национална клъстерна конференция 2019, с фокус върху иновациите и икономика на знанието 

 

https://conference.abclusters.org/?fbclid=IwAR1r4YASmh_XoEOx4poZTX77CWWqWvsZxvp0H4wm0truIx31Nc40EuP1dcA

 

Там той бе модератор и водещ на панела ICT INDUSTRY – Cluster cooperation as a tool to boost innovation potential & growth in the region

 

Георгиев разказа за всички възможности и усилия, които ИКТ общността в България полага за развитието на човешкия потенциал в сектора, за подкрепата към ИКТ бизнеса на регионално и национално ниво, както и за бъдещето на технологиите.

партньори