Новини

ИКТ Клъстер Бургас влиза в контролния съвет на новосъздадената Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ)

На 5 февруари 2020 в София се проведе учредителното събрание на Българска работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ), приемник на Асоциацията на бизнес клъстерите. БРАИТ си поставя за цел да способства за развитието и укрепването на членовете си като организации на индустриални сектори с висока добавена стойност, свързани с иновативни технологии в различни сектори. Организацията има амбицията да хармонизира клъстерите политики и да работи за подобряване на икономическото развитие на членовете си в партньорство с правителството и държавните институции.

 

Инициатори за създаването на БРАИТ станаха организации от най-значимите индустрии в България: аутомотив, IT, образователна, енергийна, мебелна, морска и сектор здравеопазване.

 

Учредителното събрание определи много ясно посоката, в която БРАИТ ще работи. Организацията ще бъде нестопанска и целите ѝ са:

 

Членовете инициатори за създаването на БРАИТ са:

партньори