Новини

ИКТ Клъстер - Бургас се присъединява към най-голямата работодателска организация КРИБ-Бургас

Двете браншови организации ще работят за развитието на високите технологии и предприемаческата среда в Бургас и региона.

 

ИКТ Клъстер - Бургас подкрепя усилията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) за подобряване на бизнес климата в страната, за привличане на нови и успешни инвестиции в региона, и за развитието на човешкия потенциал.

 

"За нас е чест и гордост да се присъединим към най-авторитетната организация на бизнес в България", сподели Петко Георгиев, председател на ИКТ Клъстер-Бургас. "Работили сме изключително успешно досега с КРИБ и компаниите и организациите, които членуват в нея, и това ни мотивира да удвоим усилията си занапред за утвърждаването на Бургас като атрактивно място за бизнес и икономическо развитие", допълни той.

 

Стоян Караненов, председател на КРИБ-Бургас приветства най-новия член на КРИБ в Бургас - ИКТ Клъстер - Бургас и сподели, че обединените усилия на бизнеса в Бургас са пътят, който гарантира успешното икономическото бъдеще на България.

 

Регионалната структура на КРИБ-Бургас обединява голям брой успешни компании с устойчив растеж, лидери в своите браншове. КРИБ-Бургас защитава и представлява техните икономически интереси, популяризира и насърчава тяхната инвестиционна дейност и отговорното им социално и обществено ангажиране, информира ги своевременно за нормативни промени, съдейства с информация, специалисти и конкретика, относно различни, включително международни казуси.

 

Дейностите на КРИБ-Бургас са прецизирани спрямо конкретните нужди на регион Бургас, съответните акцентирани сектори, близостта с конкретни държави и експлоатиране възможността за създаване на партньорства. Засилено е взаимодействието с местната власт, чрез осъществяване на съвместни инициативи и дейности, както и с обучителните институции – Университети и Училища в региона. Специализираните бизнес форуми, организирани съвместно със солидни партньори на национално ниво, дават възможност на компаниите-членки на КРИБ-Бургас да черпят ноу-хау в областта на инвестициите и различни бизнес специфики директно от най-добрите източници.

партньори