Новини

“Бъдещето на конкурентоспособността и ролята на клъстерите в трансформацията на регионите”

На 28.05.2019г. Петко Георгиев взе участие с презентация в първия ден от международната конференция – “Бъдещето на конкурентоспособността и ролята на клъстерите в трансформацията на регионите.”, която се организира от Министерство на икономиката, труда и жилищното строителство Баден-Вюртемберг, Германия и Министерство на икономиката, предприемачеството и занаятите на Република Хърватия.

 

На втория ден от събитието в Staroměstské náměstí, заедно с колегите си от Association of Business Clusters, г-н Георгиев продължава конференцията с координаторите на Приоритетна област 8 на Европейската стратегия за Дунавския регион Danube Transnational Programme (PA 8 на EUSDR), с които ще си говорят за новият подход в създаването на регионални иновационни стратегии (ниво на политиката и организации за подпомагане на бизнеса – МСП, висше образование и научни изследвания).

партньори