Новини

IТ екосистемата на Бургас се разраства, а причините за това са ниските разходи и гъвкавата образователна система

На вълната на кода

Сдружение "Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб" (https://digihub.bg/bg/) разработи и интегрира напълно безвъзмездно за нуждите на Община Бургас - чатбот, който предоставя важна информация, свързана с коронавируса. Разработката използва данни от Община Бургас, Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация и е на разположение на гражданите денонощно по време на извънредното положение. 

Компютърна програма отговаря на въпроси за COVID-19

Наскоро учредената Българска работодателска асоциация „Иновативни технологии“ (БРАИТ), обединяваща компании от водещите индустрии в страната,  разпространи становище, в което предлага мерки за по- бързо излизане от задълбочаващата се икономическа криза, предизвикана от разпространението на пандемията от COVID-19.

БРАИТ лансира мерки в борбата с COVID-19 у нас

Бъдещето на събитийната индустрия и моделът на успешното презентиране бяха сред ключовите теми, разисквани в пилотното издание на Black Sea & Balkans Conference World Summit 2020.

ИКТ Клъстер Бургас с атрактивна презентация в пилотното издание на Black Sea & Balkans Conference World Summit 2020

На 5 февруари 2020 в София се проведе учредителното събрание на Българска работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ), приемник на Асоциацията на бизнес клъстерите. БРАИТ си поставя за цел да способства за развитието и укрепването на членовете си като организации на индустриални сектори с висока добавена стойност, свързани с иновативни технологии в различни сектори.

ИКТ Клъстер Бургас влиза в контролния съвет на новосъздадената Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ)

През последните години Община Бургас въведе редица интелигентни системи за управление на мобилността, управление на отпадъците, мониторинг на околната среда, рисковете от бедствия, видеонаблюдение на градски пространства, публични и транспортни обекти.

Официално стартира интегрираната градска платформа СМАРТ БУРГАС

партньори