БРАИТ дава заявка за включване на иновативните компании в съвета за тристранно сътрудничество

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • БРАИТ дава заявка за включване на иновативните компании в съвета за тристранно сътрудничество
  • БРАИТ е изпълнил всички условия за членство в Националния съвет за тристранно сътрудничество
  • Към днешна дата асоциацията представлява компании, съставляващи 8,7% от икономиката на България, които в същото време отговарят за 80% от растежа на икономиката през 2019
  • През 2021 г. членовете на БРАИТ ще направят капиталови разходи за над 30 млрд. долара в световен мащаб, много от които могат да са в иновации и иновативни производства в България

 

На пресконференция, състояла се на 29.10.2020 в София, Българската Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ) представи кандидатурата си за членство в Националния съвет за тристранно сътрудничество. БРАИТ обединява значителна част от иновативните компании у нас, които до този момент не са били представени в диалога между работодателските организации и правителството. Новата работодателска асоциация вече е подала пълния набор от документи за участие в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), като доказва национална представителност с над 70 хил. служители в 24 икономически сектора.

 

Стремежът на БРАИТ е да допринесе за експертния диалог по икономическата и социална политика на страната, като засили гласа на високотехнологичния бизнес, който е ключов за бъдещата конкурентоспособност на българската икономика, създава продукти с добавена стойност и е в основата на растежа. Според клъстерите и организациите, които съставляват БРАИТ, именно в сегашния момент на световна икономическа криза Националният съвет за тристранно сътрудничество се нуждае от фокусиране върху възможностите и перспективите, които модерният иновативен бизнес предлага на България.

 

Включването на иновативните компании в НСТС е знак, че държавата е отворена за диалог на прага на новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., която би могла да подобри значително условията за бизнеса и предприемачеството и да позиционира България на картата на световните високи технологии.

 

Петко Георгиев - председател на Сдружение „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас“ запозна присъстващите с дейността на Клъстера. Той заяви още, че като част от контролния съвет на Българска Работодателска Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ) сдружението има възможността да участва във вземането на важни решения за развитието на регионални и секторни политики, както и да работи активно за позиционирането на Бургас и югоизточния регион на картата на единния европейски цифров пазар.

 

партньори