1. ИКТ Клъстер Бургас влиза в контролния съвет
на новосъздадената Българска Работодателска
Асоциация Иновативни Технологии (БРАИТ)

На 5 февруари 2020 в София се проведе учредителното събрание на
Българска работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ),
приемник на Асоциацията на бизнес клъстерите.

2. ИКТ Клъстер Бургас с атрактивна
презентация в пилотното издание на
Black Sea & Balkans Conference World Summit 2020

Бъдещето на събитийната индустрия и моделът на успешното презентиране
бяха сред ключовите теми, разисквани в пилотното издание на
Black Sea & Balkans Conference World Summit 2020.

3. Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб
беше учреден в Бургас

На 24-ти февруари 2020 в Бургас се проведе учредителното
събрание на СНЦ Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб.

4. БРАИТ лансира мерки в борбата с COVID-19 у нас

Наскоро учредената Българска работодателска асоциация „Иновативни технологии“ (БРАИТ),
обединяваща компании от водещите индустрии в страната,
разпространи становище, в което предлага мерки за по-бързо
излизане от задълбочаващата се икономическа криза,
предизвикана от разпространението на пандемията от COVID-19..