Станете новатори в процеса на зелена трансформация на ИКТ сектора, присъединете се към документа Greening Up Pledge

  • начало
  • /
  • новини
  • /
  • Станете новатори в процеса на зелена трансформация на ИКТ сектора, присъединете се към документа Greening Up Pledge

Документът Greening Up Pledge – Ангажимент за зелена трансформация вече има своите първи последователи. Представители на ИКТ компании се ангажираха с хартата от още по време на Мотивационното събитие в рамките на проекта „Инициатива за по-зелени ИКТ“ / ICT Greening Up Initiative. Той е финансиран от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021, програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

 

Проектът се изпълнява от ИКТ Клъстер - Бургас, в партньорство със Сдружение „ПроспектиМ“ и с активното участие на ICT - Norway.

 

Събитието беше включено в програмата на пилотното издание на RemoTion fest Burgas, където посланията на инициативата достигнаха до десетки представители на сектора.

 

Защо и как ИКТ бизнеса може да стане по-зелен разказаха председателят на ИКТ Клъстер - Бургас Петко Георгиев и Александър Милев, който е изпълнителен директор на Proxiad SEE.

 

В програмата на инициативата се включи и директорът на дирекция „Икономика и стопански дейности“ в Община Бургас Ивелина Стратева.

 

Председателят на УС на Сдружение „ПроспектиМ“ Руска Бояджиева представи по атрактивен начин документа Greening Up Pledge – Ангажимент за зелена трансформация и предостави възможност на участниците да се присъединят.

 

Хартата е инструмент за насърчаване и подкрепа на фирмите в ИКТ сектора в Област Бургас да предприемат стъпки за намаляване на въглеродните емисии и да предприемат действия по проблемите на устойчивостта, които ги засягат.

 

Всеки присъединил се към инициативата „Ангажимент за зелена трансформация на ИКТ сектора“, поставя началото на процес, в който ще се мобилизират усилия, ще се планират и прилагат конкретни мерки, ще се учи от собствен опит, за да бъдем новатори в процеса на ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ на ИКТ сектора.

партньори