Членство

За да станете член на ИКТ клъстера, трябва да попълните формуляра за кандидатстване по-долу и да прикачите следните допълнителни документи:

 

Решение на съответния орган
(oбщото събрание / съвета на директорите)
, че компанията / организацията
би искала да се присъедини към нас
Информация за текущия
правен статут на
компанията/организацията;
 
Копие от документа за самоличност на представителя
на компанията организацията.
 

партньори